NST ở trạng thái duỗi xoắn nhiều nhất ở

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

NST ở trạng thái duỗi xoắn nhiều nhất ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ở kỳ cuối của nguyên phân, các NST dãn xoắn nhiều nhất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X