Nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga là?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga là đồng bằng Đông Âu. 
Đồng bằng Đông Âu (cũng gọi là đồng bằng Nga) bao gồm các lưu vực sông tại Đông Âu. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen nhiều đồi thấp, đất màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng cây nông nghiệp, cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Mat-xcơ-va gồm

luyện kim đen, chế tạo máy bay, cơ khí, hóa chất, thực phẩm, dệt may, điện tử, viễn thông.

Thế mạnh nổi bật ở đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga là

vùng trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X