Nội dung nào không phản ánh đúng đường lối trong công cuộc cải cách -mở cửa ở

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào không phản ánh đúng đường lối trong công cuộc cải cách -mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978 -nay)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm không phản ánh đúng đường lối trong công cuộc cải cách -mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978 -nay).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X