Nội dung chính của phần đầu bài thơ là gì ?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nội dung chính của phần đầu bài thơ là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung chính của phần đầu bài thơ Tây Tiến là nhớ về đồng đội Tây Tiến với những cuộc hành quân nơi núi rừng Tây Bắc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X