Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 31/03/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình nhà nho khi Hán học đã suy tàn.
Cha của ông tên Nguyễn An Lan – một nhà nho tài hoa và yêu nước sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Ngay từ lúc nhỏ Nguyễn Tuân đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha của mình. Thời niên thiếu cuộc sống gia đình của Nguyễn Tuân rất vất vả thế nên ông phải di cư đi nhiều tỉnh khác nhau và nơi ông sống lâu nhất là Thanh Hóa.
Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương khi nào?

A. Khi đang học thành chung

B. Trong tù ở Thái Lan

C. Sau khi ra tù

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

”Chữ người tử tù” được trích trong tập truyện nào dưới đây?

A. Một chuyến đi

B. Vang bóng một thời

C. Tao đàn

D. Đường vui

Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 là:

A. Phong cách sáng tác của ông được gói gọn trong một chữ “ngông”. “Ngông” dựa trên sự tài hoa uyên bác và phong cách hơn người.

B. Theo Nguyễn Tuân, cái đẹp có ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai; tài hoa có ở cá nhân đại chúng.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Năm 1948 - 1957, Nguyễn Tuân giữ chức vụ nào sau đây?

A. Thư kí hội nhà văn Việt Nam.

B. Tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam.

C. Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam.

D. Bí thư Trung ương Đảng.

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X