Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương khi nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương khi nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sau khi ra tù, Nguyễn Tuân bắt đầu sự nghiệp văn chương.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X