Nguyễn Tuân bị bắt giam một lần nữa năm bao nhiêu?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyễn Tuân bị bắt giam một lần nữa năm bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt giam một lần nữa vì giao du với những người hoạt động chính trị.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X