Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến

Xuất bản: 26/03/2021 - Cập nhật: 10/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu hỏi trong đề: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là: tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.
Nguyên nhân của sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2:

  • Nước Mĩ ở xa chiến trường trong thế chiến thứ 2, được hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở không bị chiến tranh tàn phá.
  • Mĩ giàu lên trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến thu được 114 tỉ USD lợi nhuận.
  • Thừa hưởng những thành tựu khoa học – kĩ thuật tiên tiến đứng đầu thế giới.
  • Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào.
  • Nhờ trình độ quản lí và tập trung tư bản.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trở thành các quốc gia độc lập.
Kiến thức: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều trở thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ. Khi chiến tranh Châu Á - Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật Bản đã thôn tính toàn bộ khu vực này và thiết lập trật tự phát xít. Nhân dân Đông Nam Á chuyển từ đấu tranh chống đế quốc Âu - Mĩ sang chống Nhật giải phóng đất nước. Khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện thì các nước Đông Nam Á lần lượt đều giành được độc lập và sau đó đã tiến hành kháng chiến chống lại hành động quay trở lại xâm lược của các nước thực dân giành độc lập hoàn toàn. Đây là điều kiện cơ bản để các nước tiến lên phát triển kinh tế và là tiền đề cho các biến đổi sau. Cho nên đó là biến đổi lớn nhất.

Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

Trong khoảng 1865 - 1894, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng là yếu tố cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Nguyên nhân không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX là tác động của chủ nghĩa khủng bố

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai được quyết định bởi

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai được quyết định bởi yếu tố con người.
Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX bao gồm:

Ý nào sau đây không phải là lý do Mỹ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học – kỹ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Trong chiến tranh thế giới, Mĩ là quốc gia thu được nhiều lợi nhuận và có nhiều điều kiện thuận lợi. Do là vùng đất không bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới cho nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc của thế giới đã di chuyển sang Mĩ và nhiều phát minh khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ. Đây...

Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì ở Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Điểm nổi bật nhất của kinh tế Mỹ trong khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Khoảng 20 sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X