Nguồn lợi thủy sản ven bờ nước ta bị giảm sút rõ rệt do

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 01/04/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguồn lợi thủy sản ven bờ nước ta bị giảm sút rõ rệt do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguồn lợi thủy sản ven bờ nước ta bị giảm sút rõ rệt do khai thác quá mức.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X