Đề minh họa 2021 môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (có đáp án)

Trọn bộ đề thi minh họa môn Địa Lí năm 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết

Câu 1. Nguồn lợi thủy sản ven bờ nước ta bị giảm sút rõ rệt do

A. nước biển dâng cao.

B. khai thác quá mức.

C. có nhiều cơn bão.

D. sạt lở bờ biển.

Câu 2. Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là

A. chống cháy rừng.

B. xây hồ tích nước.

C. sơ tán dân.

D. ban hành Sách đỏ.

Câu 3. Công nghiệp nước ta hiện nay .

A. chỉ có khai thác.

B. có nhiều ngành.

C. tập trung ở miền núi.

D. sản phẩm ít đa dạng.

Câu 4. Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung chủ yếu ở hệ thống

A. sông Đồng Nai.

B. sông Hồng.

C. sông Mã.

D. sông Cả.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng sông?

A. Cảng Việt Trì.

B. Cảng Hải Phòng.

C. Cảng Cái Lân.

D. Cảng Cửa Lò.

Câu 22. Cho biểu đồ

Cho biểu đồTheo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP hình ảnh

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh sự thay đổi GDP năm 2018 của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po?

A. Xin-ga-po tăng nhiều hơn Ma-lai-xi-a

B. Ma-lai-xi-a tăng nhiều hơn Xin-ga-po

C. Ma-lai-xi-a tăng nhanh hơn Xin-ga-po

D. Xin-ga-po tăng gấp hai lần Ma-lai-xi-a

Câu 23. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên

A. nhiệt độ trung bình năm cao.

B. mưa tập trung theo mùa.

C. giàu có các loại khoáng sản.

D. có các quần đảo ở xa bờ.

Câu 24. Lao động nước ta hiện nay

A. tăng nhanh, còn thiếu việc làm.

B. đông đảo, thất nghiệp còn rất ít.

C. chủ yếu công nhân kĩ thuật cao.

D. tập trung toàn bộ ở công nghiệp.

Câu 25. Các đô thị ở nước ta hiện nay

A. chủ yếu là kinh tế nông nghiệp.

B. có tỉ lệ thiếu việc làm rất cao.

C. có thị trường tiêu thụ đa dạng.

D. tập trung đa số dân cư cả nước.

Câu 26. Tỉ lệ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế theo ngành nước ta tăng lên là biểu hiện của

A. sự phát triển nền kinh tế.

B. sự mở rộng nông nghiệp.

C. việc tăng trưởng dịch vụ.

D. cơ cấu kinh tế đa dạng.

Câu 27. Ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay

A. tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

B. nuôi nhiều trâu và bò lấy sức kéo.

C. có hiệu quả cao và luôn ổn định.

D. chỉ sử dụng giống năng suất cao

Câu 28. Hoạt động trồng rừng nước ta hiện nay

A. tập trung hầu hết ở vùng đồng bằng.

B. có sự tham gia nhiều của người dân.

C. chỉ tập trung để trồng rừng sản xuất.

D. hoàn toàn do Nhà nước thực hiện.

Câu 29. Giao thông vận tải đường ống nước ta

A. phát triển gắn với ngành dầu khí.

B. có mạng lưới phủ rộng khắp nước.

C. chỉ dành riêng vận tải nước ngọt.

D. nối liền các tuyến vận tải quốc tế.

Câu 30. Các đảo ven bờ nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển

A. đánh bắt cá và hoạt động du lịch.

B. khai thác khoáng sản và vận tải.

C. trồng cây lương thực và rau quả.

D. nuôi các gia súc lớn và gia cầm.

Câu 31. Nước ta hiện nay có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh chủ yếu do

A. mức sống tăng, đẩy mạnh công nghiệp hóa.

B. sản xuất phát triển, hội nhập kinh tế thế giới.

C. đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất đa dạng.

Câu 32. Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là

A. nhiều lao động kĩ thuật, cơ sở hạ tầng tiến bộ.

B. dân trí nâng cao, có nhiều trung tâm giáo dục.

C. dân số đông, nhiều đô thị, sản xuất phát triển.

D. thị trường lớn, vị trí thuận lợi, dân đô thị nhiều.

Câu 33. Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. giáp Đông Nam Bộ, có các loại khoáng sản.

B. thu hút được nhiều đầu tư, có các cảng biển.

C. có trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp.

D. cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều nguyên liệu.

Câu 34. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

A. đẩy mạnh trồng trọt, tạo cách sản xuất mới.

B. giải quyết việc làm, nâng cao vị thế của vùng.

C. phát triển hàng hóa, nâng cao chất lượng sống.

D. khai thác các tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Câu 35. Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cần chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu do

A. xâm nhập mặn rộng, hạn hán, thiếu nước ngọt.

B. bề mặt sụt lún, nhiều vùng bị phèn và mặn hóa.

C. sạt lở bờ biển, nước biển dâng và nhiệt độ tăng.

D. khô hạn kéo dài, vùng rừng ngập mặn thu hẹp.

Câu 36. Cho biểu đồ về dân số nông thôn và thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - 2019:

Cho biểu đồ về dân số nông thôn và thành thị của nước ta giai đoạn 2010 - hình ảnh

Biều đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô, cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

B. Thay đổi quy mô dân số nông thôn và thành thị.

C. Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.

D. Tốc độ tăng trưởng dân số nông thôn và thành thị.

Câu 37. Địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của

A. các dãy núi, áp thấp, bão và vận động Tân kiến tạo.

B. sông ngòi, sóng biển, thủy triều và quá trình nội lục.

C. đồng bằng ở ven biển, đồi núi và vận động kiến tạo.

D. thủy triều, thềm lục địa, các đồng bằng và cồn cát.

Câu 38. Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo hướng tập trung do tác động chủ yếu của

A. chuyền đổi cơ cấu kinh tế, phát triền các sản phẩm giá trị.

B. đa dạng hóa nông nghiệp, đầy mạnh hoạt động xuất khầu.

C. sản xuất theo hướng hàng hóa, nhu cầu lớn của người dân.

D. ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, giải quyết việc làm.

Câu 39. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngur nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. khai thác hơp lí tự nhiên, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa.

B. đa dạng hóa nông nghiệp, bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường.

C. đầy mạnh tăng trưởng sản xuất, gắn liền các lãnh thồ với nhau.

D. khai thác thế mạnh mỗi vùng, tạo sự liên kết sản xuất lãnh thồ.

đáp án Đề minh họa 2021 môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21D
Câu 2CCâu 22A
Câu 3BCâu 23A
Câu 4BCâu 24A
Câu 5ACâu 25C
Câu 6DCâu 26A
Câu 7CCâu 27A
Câu 8ACâu 28B
Câu 9CCâu 29A
Câu 10CCâu 30A
Câu 11CCâu 31B
Câu 12BCâu 32C
Câu 13CCâu 33B
Câu 14BCâu 34C
Câu 15ACâu 35A
Câu 16ACâu 36C
Câu 17BCâu 37B
Câu 18CCâu 38
Câu 19DCâu 39D
Câu 20BCâu 40D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X