Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 01/04/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X