Công nghiệp nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Công nghiệp nước ta hiện nay có đặc điểm nào? Câu hỏi nằm trong bộ đề Đề minh họa 2021 môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia (có đáp án)

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Công nghiệp nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây: chỉ có khai thác; có nhiều ngành; tập trung ở miền núi; sản phẩm ít đa dạng?

TRẢ LỜI

Công nghiệp nước ta hiện nay mang đặc điểm là có nhiều ngành

.

Có 3 nhóm ngành chính với 29 ngành công nghiệp: nhóm công nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm công nghiệp chế biến (23 ngành) và nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành).

Công nghiệp nước ta hiện nay có nhiều ngành.
Câu hỏi liên quan
Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí, Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản và nguồn lao động có tay nghề và thị trường.

Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là :

Sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp thường sẽ gây ra nhiều hậu nghiêm trọng về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hóa chất,… chính vì vậy, vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay phát triển đi .....

Đâu không phải hạn chế về cơ sở vật chất - kĩ thuật trong công nghiệp ở nước ta?

Ngành công nghiệp nước ta có trình độ công nghệ nhìn chung còn thấp, hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu còn lớn. → A, B đúng.- Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng. → C đúng.- Cơ sở hạ tầng giao thông đang từng bước được .....

Mục đích chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là

Mục đích chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là phát huy hiệu quả các nguồn lực có sẵn

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Nhân tố không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay còn hạn chế chủ yếu là do

Hạn chế lớn nhất của nước ta là cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu, mạng lưới cơ sở hạ tầng yếu kém và phát triển chưa đồng bộ. Đây là điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay.

Khu vực khó khăn nhất trong phát triển công nghiệp ở nước ta là

Khu vực khó khăn nhất trong phát triển công nghiệp ở nước ta là miền núi

Nhân tố hạn chế nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Hạn chế lớn nhất của nước ta là cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu, mạng lưới cơ sở hạ tầng yếu kém và phát triển chưa đồng bộ ⇒ Đây là điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay.

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X