Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 01/04/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Di Linh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X