Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biện pháp để tránh thiệt hại khi có bão mạnh ở nước ta là sơ tán dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng mạnh của gió, bão.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X