Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là hệ thống Vecxai - Oasinhton làm kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất không còn phù hợp nữa dẫn đến một cuộc chiến tranh mới giữa các nước đế quốc để phân chia lại thế giới.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X