Người ta đo được tần số dao động của một số dao động như sau:Hãy xác định dao

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Người ta đo được tần số dao động của một số dao động như sau:
Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X