Khi đo độ to của các âm thanh, âm thanh của tiếng nói chuyện bình thường có độ

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi đo độ to của các âm thanh, âm thanh của tiếng nói chuyện bình thường có độ to là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X