Yếu tố nào sau đây làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ khi

07/01/2021 20

Câu Hỏi:
Yếu tố nào sau đây làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ khi bước sang thế kỉ XXI?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Yếu tố làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ khi bước sang thế kỉ XXI là chủ nghĩa khủng bố.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X