Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C, D

Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên Lào, Mi-an-ma

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X