Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936 - 1939 là gì?

15/09/2020 199

Câu Hỏi:
Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936 - 1939 là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mục tiêu đấu tranh trong thời kì cách mạng 1936 - 1939 là đòi các quyền tự do dân chủ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X