Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X