Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp 230V

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X