Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông, Đèn, Hàng chữ nổi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X