Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cắt điện để làm công việc phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp:

Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp 230V

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất là:

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất là:
  • Các bộ phận truyền động và chuyển động
  • Các nguồn nhiệt
  • Nguồn điện
  • Mảnh vụn
  • Các vụ nổ

Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung về công tác huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động và quy trình an toàn điện mỗi năm 01 lần cho những đối tượng nào sau đây là đúng:

Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X