Mã hoá thông tin là quá trình gì ?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mã hoá thông tin là quá trình gì ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 2: Thông tin và dữ liệu

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Mã hoá thông tin là quá trình gì ?

TRẢ LỜI

Mã hoá thông tin là quá trình đưa thông tin vào máy tính để lưu trữ, xử lí được thông tin, thông tin phải biến đổi thành dãy bit.

Câu hỏi liên quan
Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

Thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống (loa, màn hình, in ra giấy, . . . ) => Màn hình tivi là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin.

Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

Thiết bị truyền thông tin qua không gian là: Điện thoại di động, radio, truyền hình
Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Có 2 phương pháp truyền thông tin đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X