Trắc nghiệm Tin học 10 bài 2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 10 bài 2 (có đáp án): Thông tin và dữ liệu bao gồm đầy đủ lý thuyết và bài tập

Câu 1. Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
Câu 2. Chọn câu đúng tron các câu sau:
Câu 3. Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?
Câu 5. Tại sao phải mã hoá thông tin?
Câu 6. Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:
Câu 7. Mã hoá thông tin là quá trình gì ?
Câu 8. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau về thông tin và dữ liệu: Một byte có 8 bits; RAM là bộ nhớ ngoài; Dữ liệu là thông tin; Đĩa mềm là bộ nhớ trong?
Câu 9. 1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau:
Câu 10. Thông tin là gì?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 2: Thông tin và dữ liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7A
Câu 3CCâu 8A
Câu 4CCâu 9C
Câu 5DCâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X