Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vì đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mã hoá thông tin là quá trình gì ?

Mã hoá thông tin là quá trình đưa thông tin vào máy tính để lưu trữ, xử lí được thông tin, thông tin phải biến đổi thành dãy bit.

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

Thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống (loa, màn hình, in ra giấy, . . . ) => Màn hình tivi là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin.

Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

Thiết bị truyền thông tin qua không gian là: Điện thoại di động, radio, truyền hình
Vì điện thoại cố định là truyền trực tuyến.

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Có 2 phương pháp truyền thông tin đó là truyền trực tuyến và truyền qua không gian.

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X