Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 40,5 gam

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

nAl = nCr = 1,5

=> mAl = 1.4 . 27 = 40,5 (g)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhôm bền trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp chất X rất mỏng, bền. Chất X là

Nhôm bền trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp Al2O3 rất mỏng, bền.

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Al không phản ứng với HNO3 đặc, nguội trong dung dịch.
Ta có các phương trình phản ứng xảy ra như sau:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑
Nhôm là một kim loại lưỡng tính là chất vừa có khả năng tác dụng với dung dịch axit, vừa có khả năng tác dụng với bazo.

Trong phản ứng của kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử Al nhường bao nhiêu electron?

Trong phản ứng của kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử Al nhường 3 electron.

Phản ứng của Al với chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm?

Phản ứng của Al với chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm

Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

Nhôm là một kim loại nhẹ, độc nhất vô nhị và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là quặng bauxite, một loại quặng kim loại duy nhất chứa đến 50-60% alumin oxit. Quá trình sản xuất nhôm bắt đầu bằng việc tách bỏ chất bẩn và tạp chất từ quặng .....

Kim loại Al phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Kim loại Al phản ứng với dung dịch chứa $NaHSO _{4}$

Cho 2,7 gam kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

2Al + 2NaOH + 2H2O —> 2NaAlO2 + 3H2
nAl = 0,1 —> nH2 = 0,15 —> V = 0,15x22,4 = 3,36 (l)
Giá trị của V là 3,36 lít

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X