Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 06/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cr(OH)2 không có tính lưỡng tính.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X