Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là một ví dụ về

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đây là ví dụ về điều kiện hóa đáp ứng vì cho cá ăn xảy ra đồng thời hoặc ngay sau hành động mở nắp bể cá.
Không thể là điều kiện hóa hành động vì cá không tự đến nơi cho ăn.
Đáp án cần chọn là:
B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X