Điều kiện hoá đáp ứng là:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điều kiện hoá đáp ứng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điều kiện hoá đáp ứng là: hình thành mối liên hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời.
Theo SGK Sinh học 11 trang 128
Điều kiện hóa đáp ứng là hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời.
Ví dụ : I. Paplốp làm thí nghiệm vừa đánh chuông vừa cho chó ăn. Sau vài chục lần phối hợp tiếng chuông và thức ăn, chỉ cần ngneh tiếng chuông là chó đã tiết nước bọt. Sở dĩ như vậy là do trong trung ương thần kinh đã hình thành mối liên hệ thần kinh mới dưới tác động của 2 kích thích đồng thời.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:
1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.
2. Mang tính bản năng.
3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống. 4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được)

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống

Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống
Ví dụ: Nhện chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
Lý thuyết: Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể)
Tập tính học được là chuỗi phản xạ có điều kiện, không bền vững và có thể thay đổi..
Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi thọ của chúng. Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

Tập tính học được ở động vật là khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Tập tính động vật là

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

Những tập tính bẩm sinh : Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Tập tính động vật là

Tập tính động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.

Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính bẩm sinh.

Tập tính bẩm sinh không có đặc điểm nào sau đây?

Tập tính bẩm sinh không có đặc điểm: Có sự thay đối linh hoạt trong đời sống cá thể.

Giải thích: Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X