Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X