Học sinh tham gia thi tìm hiểu về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của

10/11/2020 879

Câu Hỏi:
Học sinh tham gia thi tìm hiểu về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của trường là góp phần thực hiện chính sách nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X