Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

02/12/2020 118

Câu Hỏi:
Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là xuất hiện bọt khí không màu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X