Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là xuất hiện bọt khí không màu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X