Hồ nước mặn thường có ở những nơi:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hồ nước mặn thường có ở những nơi:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hồ nước mặn thường có ở những nơi: Khí hậu khô hạn ít mưa, độ bốc hơi lớn. Ví dụ: các hồ trong hoang mạc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X