Chi lưu là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chi lưu là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chi lưu là con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X