Các hồ móng ngựa được hình thành do:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các hồ móng ngựa được hình thành do:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hồ Móng ngựa là di tích còn sót lại của một khúc sông cũ. Ví dụ: Hồ Tây (Việt Nam).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X