Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 23

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hồ Trị An là hồ nhân tạo ở nước ta. Nằm trên sông Đồng Nai, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984 và hoàn thành đầu năm 198

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X