Hệ thống nào được sử dụng phổ biến?

03/12/2020 307

Câu Hỏi:
Hệ thống nào được sử dụng phổ biến?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X