Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 29: Hệ thống đánh lửa

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 29 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức đã học về hệ thống đánh lửa.

Câu 1. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa?

A. Tạo tia lửa điện cao áp

B. Tạo tia lửa điện hạ áp

C. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm

D. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy xăng

Câu 2. $Đ_{ĐK}$ cho dòng điện đi qua khi:

A. Phân cực thuận

B. Phân cực ngược

C. Phân cực thuận và cực điều khiển dương

D. Phân cực thuận và cực điều khiển âm

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$ cho dòng điện đi qua khi phân cực thuận

B. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$ dùng để nắn dòng

C. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$ đổi điện xoay chiều thành một chiều

D. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$ đổi điện một chiều thành xoay chiều

Câu 4. $W_{DK}$ được đặt ở vị trí sao cho:

A. $W_{ĐK}$ âm thì $C_{T}$ nạp đầy

B. $W_{ĐK}$ dương thì $C_{T}$ nạp đầy

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Bộ chia điện gồm:

A. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$

B. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$, $W_{ĐK}$

C. $W_{ĐK}$, $C_{T}$

D. $Đ_{1}$, $Đ_{2}$, $W_{ĐK}$, $C_{T}$

Câu 6. Giả sử nửa chu kì đầu $W_{N}$ dương, $W_{DK}$ âm thì dòng điện đi từ:

A. $W_{N}$

B. $W_{ĐK}$

C. $W_{N}$ hoặc $W_{ĐK}$

D. $W_{N}$ và $W_{ĐK}$

Câu 8. Đối với biến áp: dòng điện qua "mát" tới:

A. $W_{1}$

B. ${W}_{2}$

C. $W_{1}$ hoặc $W_{2}$

D. $W_{1}$, và $W_{2}$

Câu 10. Hệ thống nào được sử dụng phổ biến?

A. Hệ thống đánh lửa thường có tiếp điểm

B. Hệ thống đánh lửa thường không tiếp điểm

C. Hệ thống đánh lửa điện tử có tiếp điểm

D. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 29: Hệ thống đánh lửa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X