Hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều nào sau đây có giá trị bằng 1

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều nào sau đây có giá trị bằng 1?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều có giá trị bằng 1 là đoạn mạch chỉ có điện trở.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X