Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X