Hành động nào sau đây không phải là kết quả của học khôn ?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hành động nào sau đây không phải là kết quả của học khôn ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chim sâu không ăn các con sâu có màu sắc sặc sỡ không phải là học khôn

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X