Tập tính ở loài người, khác hẳn tập tính của động vật biểu hiện ở1. Con vật hành

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính ở loài người, khác hẳn tập tính của động vật biểu hiện ở1. Con vật hành động chủ yếu theo bản năng còn con người hành động theo trí tuệ.
2. Sự biến hóa về tập tính ở loài người nhanh hơn nhiều so với động vật.
3. Tập tính của loài người thay đổi theo sự phát triển của xã hội.
4. Tập tính bẩm sinh của loài người có thể bị thay đổi do sự phát triển của nền văn minh và khoa học.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cả 4 ý trên đều là sự khác biệt giữa tập tính ở người với tập tính ở động vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:
1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.
2. Mang tính bản năng.
3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống. 4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được)

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống

Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống
Ví dụ: Nhện chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
Lý thuyết: Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể)

Tập tính học được là:

Tập tính học được là: tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

Tập tính học được ở động vật là khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

Những tập tính bẩm sinh : Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Tập tính động vật là

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Tập tính động vật là

Tập tính động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống, tồn tại và phát triển.

Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính bẩm sinh.
Các tập tính:

  • Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu phải chạy xa.
  • Con mèo ngửi thấy mùi cá là chạy tới gần.
  • Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn
đều là các tập tính học được của động vật.

Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm

Tập tính học được (thứ sinh) là loại tập tính học được trong đời sống

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X