Hai câu thơ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm thể

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hai câu thơ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm thể hiện nét đẹp nào của người lính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X