Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X