Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 03/11/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Giải thích:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngày 29-10-1929 là ngày hoảng loạn chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Niu Oóc. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ so với kinh tế Tây Âu và Nhật Bản là gì?

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ so với kinh tế Tây Âu và Nhật Bản là kinh tế Mĩ phát triển nhanh và luôn giữ vững địa vị hàng đầu.

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là kinh tế phát triển nhanh nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái.

Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

Trong khoảng 1865 - 1894, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

So với thế giới, GDP của Hoa Kì (năm 2004) chiếm

So với thế giới, GDP của Hoa Kì (năm 2004) chiếm 28,5%. 
Chi tiết:
- GDP Hoa Kì năm 2004 đạt 11667,5 tỉ USD, chiếm gần 1/3 tổng GDP thế giới (28,5% năm 2004).
- GDP của Hoa Kì lớn hơn GDP của các châu lục như châu Phi, châu Á và nhỏ hơn châu Âu (14146,7 tỉ USD - năm 2004).

Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Nguyên nhân không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX là tác động của chủ nghĩa khủng bố

Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Nguyên nhân không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là: tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.

Sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã cho thấy quy luật phát triển nào của chủ nghĩa tư bản?

Sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã cho thấy quy luật phát triển không ổn định của chủ nghĩa tư bản.

Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản là

Nguyên nhân chung nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản là áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật.

Điểm nổi bật nhất của kinh tế Mỹ trong khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Khoảng 20 sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X