Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt khủng hoảng thừa do cung vượt quá xa cầu.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X