Công việc cần làm của bước Lắp thiết bị điện của bảng điện là

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện và Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước?

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo 4 bước là

  1. vẽ đường dây nguồn,
  2. xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn,
  3. xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện,
  4. vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ mấy trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện?

Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ 1 trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện vì vạch dấu là công việc đầu tiên cần làm.

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị là: thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ và thiết bị lấy điện của mạng điện.
Giải thích: Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Bảng điện là khái niệm dùng để chỉ nơi lắp đặt các thiết bị có chức năng đóng cắt, lấy điện và bảo vệ. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

Lắp đặt mạch bảng điện tiến hành theo mấy bước?

Lắp đặt mạch bảng điện tiến hành theo 5 bước là vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, nối dây thiết bị điện của bảng điện, lắp thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra.

Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện?

Mạng điện trong nhà thường có 2 loại bảng điện.
Mạng điện trong nhà thường có bảng điện: bảng điện chính và bảng điện nhánh.

  1. Bảng điện chính: có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện chính có: cầu dao, cầu chì (hoặc aptomat tổng)
  2. Bảng điện nhánh: có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện, trên đó thường lắp công tắc hoặc aptomat, ổ cắm điện, hộp số quạt,...

Trên bảng điện có những phần tử nào?

Trên bảng điện có những phần tử cầu chì, ổ cắm và công tắc.

Giải thích
Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

Kiểm tra bảng điện theo các yêu cầu lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện, các mối nối chắc chắn và bố trí thiết bị gọn, đẹp.

Mạng điện trong nhà có bảng điện:

Mạng điện trong nhà có bảng điện chính và bảng điện nhánh.Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X