Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ 4 vì bước 1 là vạch dấu, bước 5 là kiểm tra, không có bước 6.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X